Saltsjön utveckling
Saltsjön utveckling
 
 
LEDARUTVECKLING 2 + 1 DAGAR
Ledare arbetar i ständig förändring och utveckling. Utveckling av sig själv, av personal och av verksamhet.

Att leda är att fokusera andras energi i en bestämd riktning för att nå uppsatta mål. För att lyckas med det krävs förmåga att skapa engagemang och fokusering hos individer och grupper.

Syfte:
Utveckling till en högre ledarförmåga genom tydlig kommunikation, motiverande ledarstil och situationsanpassning. Kursdeltagare bli starkare och tryggare ledare genom att kunna anpassa sitt ledarskap till situation och medarbetare. De får testa olika ledarstilar, får insikt om sin egen ledarstil och inspiration till hur den kan varieras. Syftet är också att blir uppmärksam på de icke verbala signalerna, vilka utgör den största delen av vår kommunikation samt få förståelse för människors olika sätt att kommunicerar.

Målgrupp:
Personer som varit chefer/projektledare/ledare en tid.

DEL 1  (2 DAGAR)

Innehåll:
Under de två första dagarna arbetar vi med insikt och utveckling av den egna ledarstilen.

Teoripass blandas med praktiska övningar där vi drar paralleller till liknande situationer i arbetet som ledare. På våra kurser ges möjlighet att öka förmågan att t ex sätta gränser, vara tydlig i sin kommunikation, bygga relationer, nå mål, hantera stress, konflikter och därmed bli en effektivare ledare.
 • Adaptiv ledarstil
 • Feedback- ta och ge på ett konstruktivt sätt
 • Platina regeln, kommunikationsprofiler
 • Komfortzonen, hur får man personalen att växa
 • Planera och nå mål
 • Situationsanpassning - balansen mellan fokus, energi, intention och kontroll
 • Respekt och förtroende
 • Delat ledarskap, ansvarsfördelning och påverkan på personal
DEL 2  (1 DAG)

Innehåll:
Under den tredje dagen övar man på att skapa harmoniska, motiverade och effektiva grupper. Deltagarna övar på att själva delta i en grupp samt att leda en grupp. Praktiska övningar i att fördela arbete, skapar engagemang och laganda. Reflektion och feedback av alla deltagare efter övningarna.
 • FiRO grupputvecklingsteori
 • Ingå i grupp (praktiska övningar)
 • Leda grupper (praktiska övningar)
Prisexempel:

Två dagar
- Upp till 7 personer: 19.500:- ex. moms.
- 8-12 personer: 35.000:- ex. moms.

Två dagar + 1 dag
- Upp till 7 personer: 29.300:- ex. moms.
- 8-12 personer: 52.500:- ex. moms.
KONTAKTINFORMATION
Saltsjön Utveckling
Nolviksvägen 52
423 61 Torslanda
Mobil: 0762-098760
camilla.clasen@saltsjonutveckling.se